zamówienie na Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ul. Moniuszki 8a w Pabianicach
status zamówienia unieważnione
zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia usługa
wartość zamówienia do 130 tys. zł
termin składania ofert 02.11.2023 godz. 12:00
sposób składania ofert Kancelaria ZGM, ul. Warzywna 6 lub na adres e-mail: oferty@zgm.pabianice.pl