Strona główna

Strona główna


       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

  województwo: łódzkie
  miejscowość: Pabianice
  kod pocztowy: 95-200
               ulica: Warzywna 6

           email: zgm@zgm.pabianice.pl

           telefony:
                          sekretariat: 42 225 92 85
                          fax:              42 225 92 86
W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 
Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Jan Adminowicz (3 sierpnia 2015)
Opublikował: Jan Adminowicz (3 sierpnia 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (21 grudnia 2015, 12:23:30)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18581