Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 Nr 206, poz. 1216 wraz z późniejszymi zmianami) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ZGMPABIANICE/Skrytka ESP

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kałuszka (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Kałuszka (28 kwietnia 2020, 12:00:54)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712